Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf


Te a Cofi yn Dathlu 2 Flynedd

Wythnos diwethaf bu i Gaffi Te a Cofi ddathlu eu bod wedi agor ei drysau ers 2 flynedd. I ddathlu hyn dyma fideo byr iawn sy’n ddiweddariad ar ein Mentrau Cymdeithasol.

Diolch yn fawr iawn i’r holl wirfoddolwyr a chwsmeriaid ffyddlon am eu cefnogaeth yn ystod y ddwy flynedd diwethaf.


GISDA I LANSIO LOGO I HYRWYDDO HAWLIAU POBL IFANC

poster

Yn dilyn cyhoeddiad siarter Traws*Newid Cymru gan Lywodraeth Cymru mae GISDA yn falch gael  lansio logo newydd i hyrwyddo hawliau pobl ifanc sydd yn adnabod eu hunain yn lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Bydd y lansiad swyddogol yn cael ei gynnal ar 16eg o Dachwedd yng Nghaffi Te a Cofi, Caernarfon.

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 
Digwyddiad Creadigol Ewropeaidd

poster

Ar y 17eg o Hydref 2016, bu i FEANTSA, Rhwydwaith Pobl Ifanc, nodi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Tlodi 2016 drwy gyd-drefnu gweithred yn 6 o ddinasoedd Ewropeaidd (Amsterdam, Berlin, Belgrade, Caernarfon, Copenhagen, Waterford). Bwriad oedd i alw ar y cyhoedd a’r rhai sy’n creu polisïau fod gan bob person ifanc yr hawl i gartref. Bu i aelodau’r rhwydwaith gymryd rhan mewn arddangosiad artistig tu allan i leoliadau arbennig ac adeiladau’r Llywodraeth i amlygu’r mater o ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Grant Cymorth Llaw

poster

 

Every donation received by GISDA goes towards the Cymorth Llaw grant - which is a grant available for young people. This is how the money was spent from April till today....
And just in case you wish to donate....you can do this by clicking on this link https://www.justgiving.com

 Ffilm fer a grewyd gan bobl ifanc GISDA.


Ymweliadau Pwysig

poster

Mae’r wythnos hon wedi bod yn wythnos brysur iawn i GISDA gydag ymweliadau arbennig wedi digwydd yng Nghaernarfon a Blaenau Ffestiniog.

Dydd Llun bu i’r Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Carl Sargeant ddod i ymweld â’n fflatiau symud ymlaen Tre Gof. Cafodd gyfle i sgwrsio gydag un o’r bobl ifanc sydd yn byw yn y fflatiau Tyron Williams am ei fywyd a’i obeithion am y dyfodol. Roedd yn gyfle gwych i weld y gwaith cydweithio sy’n digwydd ar ran pobl ifanc rhwng GISDA a Chartrefi Cymunedol Gwynedd.

Dydd Llun yn ogystal bu Sian Gwenllïan, aelod Cynulliad Arfon, ymweld â’n hostel Hafan yng Nghaernarfon. Roedd hi’n gyfle iddi sgwrsio a’r bobl ifanc a chael cyfle i weld y gwaith sydd yn cael ei wneud yn yr hosteli gyda’r bobl ifanc.

Daeth Liz Saville, Aelod Seneddol Meirionnydd, ymweld â Blaenau Ffestiniog ddydd Mawrth. Cyfle iddi sgwrsio a phobl ifanc sydd yn byw ac yn derbyn cefnogaeth yn ein hosteli ym Mlaenau Ffestiniog.
Hoffem ddiolch yn fawr iawn iddynt i gyd am roi eu hamser i ymweld â’n pobl ifanc yn GISDA.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Social Saturday Hydref 15 2016

poster

 

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 
 


Cerddorion yn erbyn Digartrefedd

poster poster

Yn ystod wythnos gyntaf mis Hydref bydd dau gig yn cael ei drefnu a fydd yn rhan o weithgareddau ‘Cerddorion yn Erbyn Digartrefedd’. Dyma weithgaredd sydd yn digwydd ar draws Prydain ac wedi ei ddatblygu gan Alan McGee sydd wedi bod yn rheoli bandiau megis Oasis yn ystod y blynyddoedd. Dros Brydain mae’r arian yn mynd yn benodol at elusen o’r enw Crisis sydd yn gweithio gyda phobl ddigartref yn Llundain ond gan ein bod yn trefnu'r digwyddiadau yma yng Ngwynedd bydd hanner elw'r noson yn mynd yn benodol at waith GISDA.

Hoffem ddiolch i’r bandiau i gyd sydd wedi cytuno i fod yn rhan o’r gigs ac i Sera Owen am drefnu'r gig yng Nghaernarfon. Am fwy o fanylion cysylltwch â ni annes@gisda.co.ukDarllen mwy

 

 
 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »