Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf

 

Gruffudd Glyn - Codi arian i GISDA

Marathon Llundain
Hanner Marathon Hackney

Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad.

Am fwy o fanylion ac i wneud cyfraniad - cliciwch yma


SWYDDI AR GAEL

Rheolwr Gwasanaethau Cefnogol
Gyfrifol i: Pennaeth Gwasanaethau
Lleoliad: Caernarfon, Gwynedd
Cyflog: £24,611 - £28,969
Cytundeb: Parhaol
Dyddiad Cychwyn: 04/07/2018
Dyddiad cau – 27/04/2018

Swydd Ddisgrifiad - cliciwch yma
Ffurflen Gais - cliciwch yma

Pennaeth Busnes a Datblygu
Gyfrifol I: Prif Weithredwr
Lleoliad: 22/23 Y Maes, Caernarfon
Graddfa Cyflog: Pwynt 35-40 dechrau ar £30,411

Swydd Ddisgrifiad - cliciwch yma
Ffurflen Gais - cliciwch yma


Hysbyseb Cyfarfod Blynyddol

poster

4 o'r gloch y prynhawn, Dydd Iau 21ain o Fedi 2017

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 Adroddiad Blwyddyn Gwirfoddoli

poster

 

 

Cliciwch yma i weld y adroddiad

 

 Ystadegau Gwirfoddoli GISDA

poster

Gwelwch atodiad am ystadegau gwirfoddoli chwarter 3 GISDA (Hydref, Tachwedd, Rhagfyr)
Plîs cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth am y prosiect neu os ydych yn gwybod am unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli

Cliciwch yma i weld y poster

 

 Te a Cofi yn Dathlu 2 Flynedd

Wythnos diwethaf bu i Gaffi Te a Cofi ddathlu eu bod wedi agor ei drysau ers 2 flynedd. I ddathlu hyn dyma fideo byr iawn sy’n ddiweddariad ar ein Mentrau Cymdeithasol.

Diolch yn fawr iawn i’r holl wirfoddolwyr a chwsmeriaid ffyddlon am eu cefnogaeth yn ystod y ddwy flynedd diwethaf.


GISDA I LANSIO LOGO I HYRWYDDO HAWLIAU POBL IFANC

poster

Yn dilyn cyhoeddiad siarter Traws*Newid Cymru gan Lywodraeth Cymru mae GISDA yn falch gael  lansio logo newydd i hyrwyddo hawliau pobl ifanc sydd yn adnabod eu hunain yn lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Bydd y lansiad swyddogol yn cael ei gynnal ar 16eg o Dachwedd yng Nghaffi Te a Cofi, Caernarfon.

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 
Digwyddiad Creadigol Ewropeaidd

poster

Ar y 17eg o Hydref 2016, bu i FEANTSA, Rhwydwaith Pobl Ifanc, nodi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Tlodi 2016 drwy gyd-drefnu gweithred yn 6 o ddinasoedd Ewropeaidd (Amsterdam, Berlin, Belgrade, Caernarfon, Copenhagen, Waterford). Bwriad oedd i alw ar y cyhoedd a’r rhai sy’n creu polisïau fod gan bob person ifanc yr hawl i gartref. Bu i aelodau’r rhwydwaith gymryd rhan mewn arddangosiad artistig tu allan i leoliadau arbennig ac adeiladau’r Llywodraeth i amlygu’r mater o ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Grant Cymorth Llaw

poster

 

Every donation received by GISDA goes towards the Cymorth Llaw grant - which is a grant available for young people. This is how the money was spent from April till today....
And just in case you wish to donate....you can do this by clicking on this link https://www.justgiving.com

 
Darllen mwy

 

 
 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »