Hyfforddiant Cadw Cownt

image

Mae GISDA yn rhan o gonsortiwm dan arweiniad Cymorth Am Bopeth sydd yn cael ei ariannu drwy gymorth ariannol rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf. Rôl GISDA o fewn y pecyn penodol hwn yw darparu hyfforddiant i deuluoedd ardal Arfon, Gwynedd ar ‘Cadw Cownt’. Cyfres o 4 sesiwn byr ac anffurfiol yw’r hyfforddiant hwn sydd yn edrych ar wahanol ffyrdd o arbed arian, sut i edrych am y cynigion gorau ar y we ac ar y Stryd Fawr a sut i gyllidebu. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer unrhyw un sydd eisiau cymorth ar fod sut i fod yn fyw gofalus gydag arian. Byddem yn rhedeg 4 cwrs y flwyddyn mewn amrywiol o ganolfannau yn ôl y galw. Os hoffech rhagor o wybodaeth neu gyfeirio, cysylltwch a ni.

Cliciwch yma i weld y poster

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »