'Mentro 'Mlaen - Canolfannau Ieuenctid

image

Mae’r prosiect wedi sefydlu 3 Canolfan Ieuenctid yn arbennig ar gyfer pobl ifanc. Lleolir y Canolfannau yng Nghaernarfon, Blaenau Ffestiniog a Phwllheli.

Mae croeso i bobl ifanc i alw draw unrhyw bryd mae’r Canolfannau ar agor, i ymlacio, cymryd rhan mewn gweithgaredd, neu i gael sgwrs gyda Gweithiwr Prosiect ynglŷn â’r prosiect.

Lleoliadau ac Oriau Agor

Blaenau Ffestiniog
Yr Hen Co-op, 49 Stryd fawr, Blaenau Ffestiniog, LL41 3AG
Am fwy o fanylion cysylltwch ag Anna ar 01766 831260

Caernarfon
Canolfan Tŷ’r Ysgol, Penrallt, Caernarfon, LL55 4UE
Am fwy o fanylion cysylltwch â Sion ar 01286 672045

Pwllheli
CIP Pwllheli, 8 Ffordd Caerdydd, Pwllheli, LL53 5BY
Am fwy o fanylion cysylltwch â Gavin ar 01758 228008


Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »