'Mentro 'Mlaen - Digwyddiadau

image

Fel rhan o’r prosiect Mentro Mlaen mae rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau yn cael eu trefnu i’r bobl ifanc. Mae’r digwyddiadau yma yn datblygu sgiliau, hyder a hunan barch, ond uwchlaw popeth gwneud hynny mewn awyrgylch hwyliog.

Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon yn rheolaidd gyda’r amrywiol ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal . Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r digwyddiadau yma cysylltwch â’ch Canolfan Ieuenctid Mentro Mlaen lleol (gweler y wybodaeth ar y dudalen Canolfannau Ieuenctid)

Digwyddiadau:

27 Mai


2 noson breswyl yn Nhŷ Newydd Llanystumdwy - sesiynau therapiwtig, sgiliau gwaith a gweithgareddau hwyliog.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

3 Gorffennaf
Cerdded i fyny’r Wyddfa.

I gofrestru diddordeb mewn mynychu un o’r gweithgareddau yma, cysylltwch â ni ar 01286 671153


Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »