Swyddi

image

I gael yr holl fanylion am unrhyw swyddi gwag, cliciwch ar deitl y swydd berthnasol. Yma byddwch yn gallu gweld manylion y swydd yn ogystal â gweld a lawrlwytho’r ffurflen gais ar gyfer y swydd.

Os ydych am ymgeisio am fwy nag un swydd, gofalwch eich bod yn llenwi ffurflen gais ar wahân ar gyfer pob un.

Gweithiwr Allweddol Therapiwtig
GYFRIFOL
I: Rheolwr y Cynllun ac yn ei absenoldeb i Bennaeth Datblygu
ADRAN: Gogledd Gwynedd /Cynllun De Gwynedd
LLEOLIAD: Caernarfon neu Blaenau Ffestiniog
CYFLOG: Pwynt 17 – 22 £17,506-£20,411
CYSGU MEWN: £30 y noson yn ystod yr wythnos (Monday to Thursday)
£40 y noson ar y penwythnos (Friday to Sunday)
£50 y noson cyn gwyl y banc

Disgrifiad - cliciwch yma

Gweithiwr Allweddol Therapiwtig
GYFRIFOL
I: Rheolwr y Cynllun ac yn ei absenoldeb i Bennaeth Datblygu
ADRAN: Gogledd Gwynedd /Cynllun De Gwynedd
LLEOLIAD: Caernarfon neu Blaenau Ffestiniog
CYFLOG: Pwynt 17 – 22 £17,506-£20,411
CYSGU MEWN: £30 y noson yn ystod yr wythnos (Monday to Thursday)
£40 y noson ar y penwythnos (Friday to Sunday)
£50 y noson cyn gwyl y banc

Disgrifiad - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Cynorthwyydd Glanhau
CYFRIFOL: Mentor pobl ifanc SGLEIN
ADRAN: Mentro Mlaen / Sglein
LLEOLIAD: Gwynedd

Disgrifiad - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Cynorthwyydd Gegin
CYFRIFOL: Gweithwyr prosiect Te a Cofi
ADRAN: Te a Cofi
LLEOLIAD: Caernarfon

Disgrifiad - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Mentor caffi Te a Cofi
CYFRIFOL: Gweithwyr prosiect Te a Cofi
ADRAN: Caffi Te a Cofi
LLEOLIAD: Caernarfon

Disgrifiad - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Mentor Cyfoed
CYFRIFOL: Andrew Smalley / Sian Francis
ADRAN: Hosteli
LLEOLIAD: Caernarfon neu Blaenau Ffestiniog
ORIAU: I’w gadarnhau gyda’r rheolwr llinell o fis i fis yn ôl yr angen.

Disgrifiad - cliciwch yma

 

I ymgeisio am unrhyw un o’r swyddi uchod, lawrlwythwch a cwblhewch y Ffurflen Gais a’r Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal, a’i yrru yn ôl i gisda@gisda.co.uk. Neu cysylltwch â ni gydag unrhyw ymholiad.

Os nad ydych ar y rhestr fer yna nid ydych wedi bod yn llwyddiannus y tro yma.

Siart Gallu Ieithyddol - cliciwch yma

Cofiwch: Rydym bob amser yn barod i siarad â phobl sydd â diddordeb yn ein gwaith ac a fyddai’n hoffi gweithio gyda ni.

Mae GISDA yn dilyn y canllawiau yn Adroddiad Warner ‘Choosing with Care’ 1992 wrth recriwtio, felly bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu’n gyntaf ar sail y Ffurflenni Cais y maent wedi’u cwblhau.

Ffurflen Gais
(Dogfen 'Word') - cliciwch yma
(PDF) - cliciwch yma

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »