Swyddi

image

I gael yr holl fanylion am unrhyw swyddi gwag, cliciwch ar deitl y swydd berthnasol. Yma byddwch yn gallu gweld manylion y swydd yn ogystal â gweld a lawrlwytho’r ffurflen gais ar gyfer y swydd.

Os ydych am ymgeisio am fwy nag un swydd, gofalwch eich bod yn llenwi ffurflen gais ar wahân ar gyfer pob un.

Cynorthwyydd Gweinyddol
Pwynt 14 £16,359
Lleoliad: Caernarfon
Oriau: Ystyried rhwng 16 a 30 awr
Cytundeb: Dros dro hyd at 31.3.2018

Disgrifiad - cliciwch yma
Ffurflen Gais - cliciwch yma
Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal - cliciwch yma

UWCH REOLWR CYLLID a Gweinyddiaeth
Pwynt 31-34 £27332 to £29790
Lleoliad: 22/23 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd

Disgrifiad - cliciwch yma
Ffurflen Gais - cliciwch yma
Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal - cliciwch yma

Swyddog Gwirfoddoli a Hyfforddiant
Pwynt 17 -22 £17,506
Lleoliad: Caernarfon

Disgrifiad - cliciwch yma
Ffurflen Gais - cliciwch yma
Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal - cliciwch yma

Gweithiwr Prosiect Symud Ymlaen
(Cynhwysiant Gweithredol)

Pwynt 17 – 22 £17,506-£20,411
Lleoliad: Caernarfon / Blaenau Ffestiniog
Cytundeb: 37 awr hyd at 30.11.2018

Disgrifiad - cliciwch yma
Ffurflen Gais - cliciwch yma
Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal - cliciwch yma

Swyddog Cyllid a Grantiau
Graddfa 20: 24 £19,194 - £21,699
Lleoliad: Y Maes - Caernarfon
Contract 37 awr hyd at 31.11.2017

Disgrifiad - cliciwch yma
Ffurflen Gais - cliciwch yma
Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Canolfannau Mentro Mlaen
CYFRIFOL: Gweithwyr Prosiect Mentro Mlaen
ADRAN: Mentro Mlaen
LLEOLIAD: Caernarfon / Pwllheli / Blaenau Ffestiniog

Disgrifiad - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Cynorthwyydd Glanhau
CYFRIFOL: Mentor pobl ifanc SGLEIN
ADRAN: Mentro Mlaen / Sglein
LLEOLIAD: Gwynedd

Disgrifiad - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Cynorthwyydd Gegin
CYFRIFOL: Gweithwyr prosiect Te a Cofi
ADRAN: Te a Cofi
LLEOLIAD: Caernarfon

Disgrifiad - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddol Gweithdy Gwaith
CYFRIFOL: RHEOLWR MENTRO MLAEN
ADRAN: MENTRO MLAEN – Gweithdy Gwaith
LLEOLIAD: CAERNARFON

Disgrifiad - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Mentor caffi Te a Cofi
CYFRIFOL: Gweithwyr prosiect Te a Cofi
ADRAN: Caffi Te a Cofi
LLEOLIAD: Caernarfon

Disgrifiad - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Mentor Cyfoed
CYFRIFOL: Andrew Smalley / Sian Francis
ADRAN: Hosteli
LLEOLIAD: Caernarfon neu Blaenau Ffestiniog
ORIAU: I’w gadarnhau gyda’r rheolwr llinell o fis i fis yn ôl yr angen.

Disgrifiad - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Grwp Rhieni
CYFRIFOL: Gweithwyr Prosiect Rhieni Ifanc Ni
ADRAN: Rhieni Ifanc Ni
LLEOLIAD: CAERNARFON neu PWLLHELI neu BALA

Disgrifiad - cliciwch yma

 

I ymgeisio am unrhyw un o’r swyddi uchod, cysylltwch â ni ar 01286 671 153 neu drwy’r e-bost yn gisda@gisda.co.uk i ofyn am becyn ymgeisio.

Os nad ydych ar y rhestr fer yna nid ydych wedi bod yn llwyddiannus y tro yma.

Siart Gallu Ieithyddol - cliciwch yma

Cofiwch: Rydym bob amser yn barod i siarad â phobl sydd â diddordeb yn ein gwaith ac a fyddai’n hoffi gweithio gyda ni.

Mae GISDA yn dilyn y canllawiau yn Adroddiad Warner ‘Choosing with Care’ 1992 wrth recriwtio, felly bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu’n gyntaf ar sail y Ffurflenni Cais y maent wedi’u cwblhau.

Ffurflen Gais
(Dogfen 'Word') - cliciwch yma
(PDF) - cliciwch yma

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »