Swyddi

image

I gael yr holl fanylion am unrhyw swyddi gwag, cliciwch ar deitl y swydd berthnasol. Yma byddwch yn gallu gweld manylion y swydd yn ogystal â gweld a lawrlwytho’r ffurflen gais ar gyfer y swydd.

Os ydych am ymgeisio am fwy nag un swydd, gofalwch eich bod yn llenwi ffurflen gais ar wahân ar gyfer pob un.

RHEOLWR TÎM BUSNES A MENTRAU
Rhicyn 23 i 26 (£21,012 i £23,114) pro rata
Lleoliad: Caernarfon
Oriau: 37 awr yr wythnos
Cytundeb: Diwedd Mawrth 2018

UWCH WEITHIWR ALLWEDDOL
Rhicyn 21 i 25 (£19,894 - £22,386) pro rata
Lleoliad: Blaenau Ffestiniog
Oriau: 37 awr yr wythnos
Cytundeb: Diwedd Mawrth 2018
Dyddiad cau: 17eg o Fawrth

poster Cliciwch yma am fwy o wybodaeth, neu gweler isod

Cydlynydd a Glanhawr menter cymdeithasol SGLEIN
Mae SGLEIN yn chwilio am lanhawr sydd a thrwydded yrru llawn a char i ymuno a'r tim. Cyfle i ddatblygu busnes newydd i'r elusen.
Lleoliad: Arfon / Meirionydd
Oriau: oleiaf 8 awr yr wythnos potential o fwy
Cyflog: £8.50 yr awr
Cytundeb hyd at: 31.03.2017 posibilrwydd o estyniad
Dyddiad cau 12.12.2016

Am fwy o fanylion a phecyn cais cysylltwch a:
Dewi Roberts 01286 671153 / gisda@gisda.co.uk

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Canolfannau Mentro Mlaen
CYFRIFOL: Gweithwyr Prosiect Mentro Mlaen
ADRAN: Mentro Mlaen
LLEOLIAD: Caernarfon / Pwllheli / Blaenau Ffestiniog

Disgrifiad - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Cynorthwyydd Glanhau
CYFRIFOL: Mentor pobl ifanc SGLEIN
ADRAN: Mentro Mlaen / Sglein
LLEOLIAD: Gwynedd

Disgrifiad - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Cynorthwyydd Gegin
CYFRIFOL: Gweithwyr prosiect Te a Cofi
ADRAN: Te a Cofi
LLEOLIAD: Caernarfon

Disgrifiad - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddol Gweithdy Gwaith
CYFRIFOL: RHEOLWR MENTRO MLAEN
ADRAN: MENTRO MLAEN – Gweithdy Gwaith
LLEOLIAD: CAERNARFON

Disgrifiad - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Mentor caffi Te a Cofi
CYFRIFOL: Gweithwyr prosiect Te a Cofi
ADRAN: Caffi Te a Cofi
LLEOLIAD: Caernarfon

Disgrifiad - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Mentor Cyfoed
CYFRIFOL: Andrew Smalley / Sian Francis
ADRAN: Hosteli
LLEOLIAD: Caernarfon neu Blaenau Ffestiniog
ORIAU: I’w gadarnhau gyda’r rheolwr llinell o fis i fis yn ôl yr angen.

Disgrifiad - cliciwch yma

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Grwp Rhieni
CYFRIFOL: Gweithwyr Prosiect Rhieni Ifanc Ni
ADRAN: Rhieni Ifanc Ni
LLEOLIAD: CAERNARFON neu PWLLHELI neu BALA

Disgrifiad - cliciwch yma

 

I ymgeisio am unrhyw un o’r swyddi uchod, cysylltwch â ni ar 01286 671 153 neu drwy’r e-bost yn gisda@gisda.co.uk i ofyn am becyn ymgeisio.

Os nad ydych ar y rhestr fer yna nid ydych wedi bod yn llwyddiannus y tro yma.

Siart Gallu Ieithyddol - cliciwch yma

Cofiwch: Rydym bob amser yn barod i siarad â phobl sydd â diddordeb yn ein gwaith ac a fyddai’n hoffi gweithio gyda ni.

Mae GISDA yn dilyn y canllawiau yn Adroddiad Warner ‘Choosing with Care’ 1992 wrth recriwtio, felly bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu’n gyntaf ar sail y Ffurflenni Cais y maent wedi’u cwblhau.

Ffurflen Gais
(Dogfen 'Word') - cliciwch yma
(PDF) - cliciwch yma

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »