Te a Cofi - Newyddion

image

Syniad Coffi Cyfaill yng Nghaffi Te a Cofi

Mae hi yn flwyddyn ers i Te a Cofi, ar y Maes yng Nghaernarfon - canolfan hyfforddiant arlwyo i bobl ifanc GISDA, agor ei drysau am y tro cyntaf. Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur gyda nifer uchel o bobl ifanc yn cael y cyfle i wirfoddoli a dysgu sgiliau newydd ynghyd ac ymweliad gan y teulu brenhinol. Fel rhan o’r dathliadau i nodi ein blwyddyn gyntaf yn masnachu mae’r caffi wedi lansio cynllun ‘Coffi Cyfaill”.

Mae gan gynllun Coffi Cyfaill, sy’n cyfieithu i Suspended Coffee yn y Saesneg, 1400 o gaffis yn rhan o’r cynllun - ond Te a Chofi yw’r cyntaf yng Ngoledd Cymru. Prosiect ewyllys da ac mae’r syniad yn syml. Pan fyddwch yn prynu coffi yn un o’r caffis sy’n rhan o’r cynllun, rydych yn talu am un arall (na, nid am ein bod yn eich cyhuddo o fod yn goffi-aholic sydd angen dau baned bob tro, er nid oes dim cywilydd yn hyn!). Mae’r ail goffi yr ydych yn ei brynu ar gael i berson na all dalu amdano ei hun. Ond yng nghaffi Te a Cofi nid coffi yw’r unig ddewis, mae modd i gwsmeriaid brynu unrhyw beth oddi ar y fwydlen er mwyn ei gynnig i berson mewn angen.

I’r sawl sydd yn hawlio ei bryd neu ddiod am ddim, nid oes angen iddynt ‘brofi’ dim byd dim ond dibynnu ar fwriad da pawb sydd yn rhan o’r prosiect. Yn Te a Cofi bydd pobl coffi cyfaill neu bryd yn cael ei osod ar fwrdd pinnau sydd i’w gweld yng nghyntedd y caffi - mae hyn yn ei wneud yn haws i’r rhai sydd mewn angen i dderbyn pryd neu ddiod poeth ar y ffordd i mewn i’r caffi. Dywedodd Sian Tomos, Prif Weithredwr GISDA:

“’da ni yn hapus iawn gydag ymateb y cyhoedd i goffi cyfaill - doedden ni ddim yn coelio'r nifer o bobl a ddaeth y gyfrannu prydau a diodydd wedi i ni gyhoeddi ar wefannau cymdeithasol fod coffi cyfaill ar gael yn Te a Cofi. Gobeithiwn y bydd y gefnogaeth yn parhau a bydd o gymorth i bobl mewn angen yng Nghaernarfon a’r ardal gyfagos”.

Mae Te a Cofi ar agor dydd Llun I Sadwrn 10yb hyd 4yp.


Social Saturday Hydref 15 2016

poster

 

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 
 


Gwirfoddolwr y Mis

Gwirfoddolwr y mis ar gyfer mis Gorffennaf yw Chris Amihere.
Mae Chris  wedi bod yn gwirfoddoli i Te a Cofi ers mis Ionawr.
Mae Chris wrth ei fodd yn cymdeithasu, cyfarfod pobl a cherddoriaeth. Daeth i gaffi Te a Cofi er mwyn cael datblygu sgiliau cymdeithasu â phobl. Mae yn mwynhau cymdeithasu a phobl ifanc yr un oed ac yn gweld gwirfoddoli fel ffordd wych o gael profiadau ac mae’n teimlo ei fod yn cyfrannu tuag at rywbeth yn hytrach na bod adref bob dydd.
Neges Chris i’r cwsmeriaid “Byddwch yn hapus a peidiwch â phoeni am arian”
Yn ôl Twm, Rheolwr Te a Cofi “ Mae Chris yn wirfoddolwr gwych ac yn rhan allweddol o lwyddiant y caffi, mae yma bob dydd ar amser, yn fuan fel arfer, ac yn egni gwych i’w gael o gwmpas y lle. Mae o yn canu yn wych hefyd.  Pleser mawr ydi cyflwyno gwobr Gwirfoddolwr y Mis cyntaf i Chris”.


30/04/15 Gwirfoddolwch

poster

 

 

 

Cliciwch y llun am fwy o wybodaeth

 

 

11/02/15 Bwydlen Chwe Gwlad Te a Cofi

poster

Bydd mwy o fwydydd yn cael ei ychwanegu yn ystod y Bencampwriaeth.

 

 

 

 

 Caffi Te a Cofi ar agor
Bellach mae Caffi Te a Cofi bellach ar agor 6 diwrnod yr wythnos. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon yn rheolaidd gydag amrywiol ddigwyddiadau fydd yn digwydd yn y Caffi.

Bydd Noson Ffilm yn cael ei gynnal ar nosweithiau Fercher yn wythnosol gyda gwahanol ffilmiau yn cael ei dangos yn wythnosol. Bydd y caffi ar agor tan 7pm y nosweithiau yma.
7pm fydd y caffi yn cau ar nosweithiau Gwener yn ogystal.

 

 


 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »