Te a Cofi - Y Prosiect

image

Mae Te a Cofi yn ganolfan hyfforddiant anffurfiol i bobl ifanc ennill sgiliau yn y maes arlwyo. Mae modd i bobl ifanc wirfoddoli a drwy hyn ennill cymwysterau yn y meysydd canlynol:

• Hylendid Bwyd Sylfaenol
• Iechyd a Diogelwch
• Cymorth Cyntaf
• Sgiliau Cyfathrebu
• Gwasanaeth Cwsmer

Mae'r ganolfan yn rhedeg fel caffi ac mae ar agor i’r cyhoedd er mwyn rhoi profiadau i’r bobl ifanc o weithio mewn awyrgylch caffi. Drwy roi'r cyfleoedd yma iddynt bydd hyn gobeithio yn eu galluogi i symud ymlaen i gyflogaeth drwy gefnogaeth y caffi a byw yn annibynnol.
Cynllun wedi ei ariannu gan Gronfa Miliynau'r Bobl y Loteri Fawr yw Te a Cofi.

Am fwy o fanylion cysylltwch â ni teacofi@gisda.co.uk / 01286 671153


 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »