Te a Cofi

image

Mae Miliynau’r Bobl yn grant gan y Loteri Fawr ble mae cyfle i’r cyhoedd, drwy bleidlais ffon, ddewis yr enillydd. Bu i GISDA ymgeisio am y grant a bu i ni fod yn lwcus iawn i dderbyn siec enfawr a chriw ffilmio ITV i mewn i ddatgan ein bod wedi ennill £50,000.

Bydd y £50,000 yn cael ei wario i agor canolfan hyfforddiant arlwyo er mwyn darparu profiad gwaith, sgiliau newydd, hyder a’r cymhelliad i fyw bywydau annibynnol llwyddiannus i bobl ifanc. Bydd y ganolfan a chyfarpar i greu cinio a lluniaeth ysgafn a bydd pobl ifanc yn derbyn hyfforddiant mewn cyfathrebu, gwasanaeth cwsmeriaid, sgiliau coginio, dechrau eu busnes, hylendid bwyd ac iechyd a diogelwch.

Bydd y ganolfan yn agor gobeithio yn ystod yr haf 2014. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon fel mae’r prosiect yn datblygu ymhellach.

 


 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »